Een sociale woonlening

De Vlaamse Woonlening is het woonkrediet van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). De Vlaamse regering subsidieert deze hypothecaire woonlening.

Bij de VMSW kun je lenen tegen 2%. Het tarief kan nooit lager zijn dan 2%, maar het kan maandelijks wel stijgen of dalen.

Waarvoor kun je lenen?

 • om een sociale koopwoning te kopen
 • om een woning te kopen
 • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het goed niet hoger is dan onderstaande bedragen:

    Vanaf 3e persoon ten laste Als er bij aanvraag een kind < 6  is
Aankoop, bouw, renovatie, verbetering of aanpassing van een woning €204.400 +€10.300  +€10.300 
In Kortrijk €224.900 +€11.300  +€11.300 

De verkoopwaarde wordt bepaald door een schatter van de VMSW.

Voor de aankoop van een sociale koopwoning en een sociale kavel gelden de maximale verkoopwaarden niet. 

De maximale verkoopwaarden gelden ook niet als de lening wordt aangegaan om het eigendomsaandeel van een partner over te nemen bij een echtscheiding of beëindiging van de samenwoning, en op voorwaarde dat de woning reeds bij de VMSW of het VWF (Vlaams Woningfonds) werd beleend met een sociale lening.

De woning, bouwgrond of kavel moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Hoeveel kan ik lenen?

Er ligt op zich geen maximaal bedrag vast. Het bedrag van de lening wordt wel beperkt door volgende factoren:

 • het beleende goed moet voldoen aan de maximale verkoopwaarden
 • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed
 • er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken)

 

Voorwaarden

Om een sociale woonlening te kunnen krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden rond inkomen, eigendom, leeftijd en solvabiliteit.

Inkomen

De ontlener moet op de referentiedatum, op basis van het laatste aanslagbiljet voor de personenbelasting, een inkomen hebben gehad tussen bepaalde grenzen: 

Persoonlijke situatie In Kortrijk Elders in de regio
Minimuminkomen €9.999 €9.999
Alleenstaande persoon zonder kinderen/persoon ten laste €37.470 €35.767
Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste €41.153 €39.283
Alle andere gevallen €56.198 €53.645
Verhoging per persoon ten laste bij "alle andere gevallen" €3.742 €3.742

Kosten

De dossierkosten zijn vastgesteld op 100 euro. Je betaalt ze als voorschot bij de aanvraag van je lening.

Wat moet je meebrengen?

Als je langsgaat bij je kantoor kun je het best volgende documenten meebrengen:

 • je identiteitskaart.
 • je laatste beschikbare aanslagbiljet (een SHM kan het ook opvragen bij de fiscus, maar het is handig om het meteen voorhanden te hebben) of een verklaring dat je geen belastbaar inkomen in het betreffende jaar hebt genoten. Dezelfde documenten hebben we ook nodig voor de personen die samen met jou de woning betrekken of zullen betrekken. Zo kunnen we nagaan of je in aanmerking komt voor een bijzondere sociale lening. 
 • alle bewijsstukken in verband met je huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (laatste 6 inkomensfiches voorafgaand aan de maand van betaling voorschot dossierkost). Het gaat ook over documenten omtrent een niet-belastbaar inkomen bij de mutualiteit, het OCMW enz. 

Ook handig:

 • een attest over je gezinssamenstelling. Dat kun je verkrijgen bij de gemeente, dienst Bevolking. De SHM kan het ook digitaal opvragen via een regionaal kantoor. Voor kinderen van 18 jaar of ouder moet de kas voor gezinsvergoedingen een verklaring afleveren waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt.
 • indien van toepassing voor jouw situatie: een bewijsstuk betreffende de handicap van jezelf of een gezinslid. Dat attest moet worden afgeleverd door de bevoegde Federale overheidsdienst of door de kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt.

 

Via de sociale huisvestingsmaatschappij in je buurt:

Woon je in de streek van KORTRIJK (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Harelbeke, Kortrijk, Lendelede, Spiere-Helkijn, Zwevegem, Waregem, Wevelgem):  cvba ‘Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij’ 

Woon je in de streek van IEPER (Menen, Wervik):  cvba ‘Ons Onderdak’ 

 

Via het Vlaams Woningfonds:

 

Via een sociale kredietmaatschappij:

Kredietmaatschappij Elk Zijn Huis

West-Vlaamse Kredietmaatschappij De Meiboom - Voor Ons Volk