Energieconsulenten RenovatieCoach

Welzijn 13, dat erkend is als Energiehuis, diende samen met partner Leiedal een projectvoorstel in voor het project Energieconsulenten van de Vlaamse overheid. Met dit project zal een extra renovatiecoach specifiek instaan voor aangepaste renovatietrajecten voor mensen in kwetsbare situaties zoals eenoudergezinnen, huurders of noodkopers en voor appartementen.

Op zijn minst 36 gezinnen in een kwetsbare situatie zouden een doorgedreven renovatietraject moeten krijgen, wat gezien de omvang en de normale duurtijd van een doorgedreven renovatie ambitieus is. We beogen een gemiddelde investering van € 10.117 per dossier met een jaarlijkse besparing van € 564 op de energiefactuur.

Daarenboven moet renovatieadvies verleend worden aan 36 appartementsgebouwen met gemiddeld 10 wooneenheden, wat neer komt op 360 gezinnen. We mikken op een gemiddelde investering van € 15.000 per wooneenheid en een jaarlijkse energiebesparing van € 240 op de energiefactuur.

Het project ging van start op 1 april 2022 en heeft een looptijd van 36 maand