Energieconsulenten Renovatiescan

Ambitie

Vanaf januari 2019 zetten de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (vzw Effect), de RenovatieCoach (Intercommunale Leiedal) en het Energiehuis Zuid-West-Vlaanderen (W13) zich drie jaar lang nóg sterker in om energetische renovaties bij kwetsbare doelgroepen op het terrein te realiseren. Deze partners krijgen hiervoor de steun van VEA, het Vlaamse EnergieAgentschap. Er zullen verschillende initiatieven genomen worden rond communicatie, sensibilisering en vorming, en de nieuwe dienstverlening van een ‘renovatiescan’ zal volledig worden uitgewerkt en uitgevoerd. Die renovatiescan moet de brug slaan tussen een energiescan en de renovatiebegeleiding. 

Beoogde resultaten

De ambitie bestaat erin elk jaar 150 renovatiescans uit te voeren bij kwetsbare huishoudens. Daarnaast zal ingezet worden op een nog betere bekendmaking, toeleiding en valorisatie van de bestaande doelgroepgerichte instrumenten, zoals de 0 % Vlaamse Energielening, de sociale isolatieprojecten, de burenpremie, de RenovatieCoach… Er wordt een groei van ongeveer 10 % beoogd. Om onze doelgroep laagdrempelig en buurtgericht te kunnen bereiken, zal ook een beroep gedaan worden op de klimaatcaravan van Leiedal.