Fosster: naar één aanspreekpunt voor energetische renovaties in Vlaanderen

Vanuit de vaststelling dat de renovatiegraad van woningen in Vlaanderen te laag is om de energie-efficiëntie-doelstellingen te halen, dienden Leiedal en Welzijn 13, samen met zes partners, een projectvoorstel in bij Europa via het LIFE programma. Het project heet FOSSTER en staat voor “Flemish One Stop Shop Towards Energy-efficient Renovation”.

De bedoeling is om de bestaande fragmenten van one-stop-shop diensten van de Vlaamse Energiehuizen te integreren en structureel in te bedden in het Vlaamse landschap, zodat burgers één duidelijk aanspreekpunt hebben omtrent energie.

De one-stop-shop benadering biedt een hele reeks van oplossingen om technische, financiële en organisatorische knelpunten van woningeigenaars weg te werken op weg naar een energetische renovatie van hun woning.  Verschillende Vlaamse Energiehuizen zullen binnen FOSSTER de krachten bundelen om een generiek one-stop-shop-model voor alle Vlaamse Energiehuizen te ontwikkelen en uit te rollen naar alle Energiehuizen in Vlaanderen.

In het generieke model wordt bepaald welk aanbod van diensten en de services nodig is, hun kwaliteitsstandaarden, methodieken om specifieke groepen te bedienen (vb. appartementen, middenklasse, huurwoningen…), de communicatie en marketing, etc. Daarnaast moet de capaciteit om woningeigenaars bij te staan omhoog, en zullen partnerschappen met o.m. de bouwsector en lokale besturen verder uitgebouwd worden. De Vlaamse Overheid (VEKA) neemt een faciliterende rol op.

logo fosster