Leningen en premies

Leningen

Bespaar geld door op energie te besparen! 

Geld besparen op jouw energierekening kan door het energielabel van je woning te verbeteren. In Vlaanderen moeten tegen 2050 alle woningen een energielabel A of A+ halen. Je kan dit voor jouw woning doen door goed te isoleren, je verwarmingsbron te vernieuwen en hernieuwbare energie te installeren. Naast de financiële besparing verhoogt dit ook het comfort van jouw woning. 

Wist je dat je onder bepaalde voorwaarden voordelig kunt lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat is dubbele winst voor jou! Je bespaart op een slimme manier en tegelijk draag je bij aan een beter milieu. 

Je kan ook de onafhankelijke expertise van de RenovatieCoach in huis halen. Met zijn/haar professioneel netwerk en ervaring leidt hij/zij jouw renovatie in goede banen. De coach kan je ook verder informeren over de mogelijke leningen en helpen bij het opvragen van offertes. Het eerste huisbezoek is steeds gratis.

 

Geld lenen kost ook geld!

Mijn VerbouwLening

 

-> Let op: door het grote aantal aanvragen, hou je best rekening met een wachttijd van enkele maanden tussen jouw aanvraag en de eventuele goedkeuring van de lening. Start dus pas met de werken op het moment dat de lening ondertekend is. Zo ben je zeker dat jouw aanvraag is goedgekeurd. Pas als je jouw budget in handen hebt kan je jouw aannemer betalen. 

Mijn VerbouwPremie

Particulieren & bedrijven kunnen sinds 1 oktober via 1 online loket een premie aanvragen voor renovatiewerken & energiebesparende investeringen. Het bedrag van de premie hangt af van het soort werken, de aard van het gebouw, wie de premie aanvraagt (eigenaar-bewoner of andere investeerder) en de inkomensgroep waartoe de eigenaar-bewoner behoort.

De facturen die je bij je aanvraag moet toevoegen, mogen op datum van de aanvraag maximaal 24 maand oud zijn. 

Opgelet: de Mijn VerbouwPremie vraag je NIET zelf aan!

De aanvraag voor Mijn VerbouwPremie gebeurt online via het Energiehuis. Neem daarvoor contact op met het woon- en energieloket van jouw gemeente.

Energielening + (in geval van erfenis of schenking)

Wat

Indien je vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan je terecht bij het Energiehuis voor het afsluiten van een Energielening+ tot 60.000 euro 

Het belangrijkste verschilpunt met het renteloos renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de Energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

Voor wie?

Indien je vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan je terecht bij het Energiehuis voor het afsluiten van een Energielening+ tot 60.000 euro. 

Welke woningen komen in aanmerking?

Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label heeft (opgemaakt vanaf 2019): E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden.  

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting. 

Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf 2021, kan je een Energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden bepaalt de datum van de erfenis. De Energielening+ kan niet gecumuleerd worden met het Renteloze Renovatiekrediet dat via banken wordt verstrekt. 

Indien er bij de erfenis of schenking ook een hypothecair krediet wordt aangegaan gericht op verwerving van de woning (bvb. om uit onverdeeldheid te treden), komt de kredietnemer niet in aanmerking voor de Energielening+. In dit geval informeert de kredietnemer bij de betreffende bank of hij/zij beroep kan doen op het Renteloze Renovatiekrediet. 

Een overzicht van de vereisten voor de renteloze Energielening+ via het Energiehuis 

 

Waar aanvragen?

Ga langs bij het energie- en woonloket van jouw gemeente

Nuttige documenten

Kom je niet in aanmerking voor de Vlaamse Energielening of de Energielening + van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan zijn er nog andere opties. 

 

     Aanvraagformulier Energielening+

     Kredietreglement Energielening+

Renteloze energielening in geval van aankoop via de banken

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie (label E of F) koopt én dat pand binnen de 5 jaar energetisch renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De Vlaamse overheid geeft hiervoor een rentesubsidie.

     Klik hier voor meer informatie

Vergelijk de energieleningen van de reguliere banken via de spaargids 

Laat je gratis begeleiden bij het vinden van de juiste bank voor jouw project via de hypotheekwinkel 

Premies en fiscale maatregelen

Ga je een woning bouwen, verbouwen, huren of kopen in Vlaanderen?  Dan kom je misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen.

Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of je in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie. Voor een overzicht van de beschikbare premies voor jouw woning van alle overheidsinstanties, kijk je best op www.premiezoeker.be, of maak gebruik van de premiezoekrobot .

Via de infogids premies en subsidies vind je een overzicht met extra informatie omtrent premies en subsidies van Vlaanderen en Fluvius.

Premies van de federale en Vlaamse overheid

Woonpremies voor bestaande woningen vanuit het agentschap Wonen Vlaanderen bieden steunmaatregelen om: 

  • Jouw woning te renoveren via de Vlaamse renovatiepremie. 

  • Jouw woning aan te passen aan de behoeften van een inwonende ouder: de Vlaamse aanpassingspremie 

  • Jouw hypotheek te helpen afbetalen wanneer je een tijd niet kunt werken: de Vlaamse verzekering Gewaarborgd Wonen 

  • Je als verhuurder te beschermen tegen huurachterstal: Het Vlaamse huurgarantiefonds 

Er zijn ook een aantal fiscale maatregelen zoals:  

  • Belastingsvermindering, verlaagd BTW-tarief, vermindering onroerende voorheffing, verlaagde registratierechten, en verlaagd tarief voor schenkingen, sloop- en heropbouwpremie 

Premies via netbeheerder Fluvius

Een premieoverzicht geordend per doelgroep vind je hier.

Premies voor individuele maatregelen per uitgevoerde energiebesparende investering 

  • Installaties: PV-panelen, sturing elektrische warmte 

  • Toestellen: kortingsbon energiezuinige wasmachine of koelkast

Premies voor het behalen van een bepaalde energieprestatie. Deze premie is niet gelinkt aan de uitvoering van een welbepaalde investering: EPC labelpremi

Premies waarin ook wordt voorzien in trajectbegeleiding ( advies, begeleiding werken,…):  

  • Huur- en isolatiepremies voor huurders die wonen in een woning die slecht is geïsoleerd 

  • Burenpremie: Ken jij nog minimaal 9 buren overtuigen om samen te renoveren, dak kan e een BENOvatiecoach (projectleider) aanvragen. Die houdt zich specifiek met jullie renovatie bezig. Hij begeleidt jullie doorheen de renovatie en neemt heel wat taken over: energetische doorlichting van de woning, werfopvolging....

Het aanvragen van bovenstaande premies van Fluvius kan je hier 

De specifieke investeringspremie voor zonnepanelen 

 

Lokale besturen

Neem contact op met het energie- en woonloket van je stad of gemeente. Zij hebben bepaalde specifieke premies. Je kan de contactgegevens van jouw woonloket opzoeken op onze homepage.