Leningen en premies 2022

Leningen

Energiebesparende maatregelen verdienen zich op termijn terug, maar kunnen in eerste instantie wel wat geld kosten. Daarom zijn er verschillende soorten leningen voorhanden om de investering voor jou dragelijk te houden. We geven je hier een actueel overzicht. Voor vragen kan je steeds bij ons terecht.

Let op, door het groot aantal aanvragen, dien je rekening te houden met een wachttijd van enkele maanden tussen je aanvraag en eventuele goedkeuring van de lening

Mijn Verbouwlening

Mijn Verbouwlening

     Infofiche rechtspersonen

     Aanvraagformulier rechtspersonen

     Infofiche particulieren

     Aanvraagformulier particulieren - verhoging inkomensgrens 10%

     Aanvraagformulier particulieren - indexering januari 2023

     Kredietreglement

 

     Je kan nu ook digitaal Mijn Verbouwlening aanvragen. Klik hiervoor op onderstaande knop.

     Vraag online Mijn Verbouwlening aan

     Hou wel rekening met volgende zaken:

 1. Een digitale aanvraag krijgt geen voorrang op een aanvraag op papier. De aanvragen worden met andere woorden chronologisch behandeld. 
 2. Als kredietaanvrager kan je steeds terecht bij het loket van jouw gemeente voor ondersteuning bij de indiening van jouw dossier.
 3. Maak je gebruik van de online tool, zorg er dan zeker voor dat je alle informatie invult en alle documenten oplaadt. Anders zorgt dit voor vertraging in de behandeling van jouw dossier.

 

Energielening+

     Aanvraagformulier Energielening+

     Kredietreglement Energielening+

 

Bij een goedgekeurde energielening

 

Mijn VerbouwPremie

Particulieren & bedrijven kunnen sinds 1 oktober via 1 online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatiewerken & energiebesparende investeringen. Het bedrag van de premie hangt af van het soort werken, de aard van het gebouw, wie de premie aanvraagt (eigenaar-bewoner of andere investeerder) en de inkomensgroep waartoe de eigenaar-bewoner behoort. 

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor Mijn VerbouwPremie gebeurt online via het loket op Mijn Verbouwpremie. De facturen die je bij je aanvraag moet toevoegen, zullen maximaal 24 maand oud mogen zijn op datum van de aanvraag. 

Energielening + (in geval van erfenis of schenking)

Wat

Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro 

Het belangrijkste verschilpunt met het renteloos renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

Voor wie

Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro 

Welke woningen komen in aanmerking

Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label  heeft (opgemaakt vanaf 2019). E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden.  

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting. 

Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf 2021, kan u een energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden, bepaalt de datum van de erfenis. De Energielening+ kan niet gecumuleerd worden met het Renteloze Renovatiekrediet dat via banken wordt verstrekt. 

Indien er bij de erfenis of schenking ook een hypothecair krediet wordt aangegaan gericht op verwerving van de woning (bvb. om uit onverdeeldheid te treden), komt de kredietnemer niet in aanmerking voor de Energielening+. In dit geval informeert de kredietnemer bij de betreffende bank of hij/zij beroep kan doen op het Renteloze Renovatiekrediet. 

Een overzicht van de vereisten voor de renteloze energielening + via het energiehuis 

 

Waar aanvragen

Ga langs bij het energie- en woonloket van jouw gemeente

Nuttige documenten

Kom je niet in aanmerking voor de Vlaamse Energielening of de Energielening + van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan zijn er nog andere opties. 

 

Renteloze energielening in geval van aankoop via de banken

 • Renteloze lening om te renoveren tot 60.000 
 • Voor eigenaars van een woning of appartement sinds 2021 

 • Voor woningen met een slecht energielabel 

 • Uw woning moet binnen de 5 jaar energiezuinig gerenoveerd zijn 

 • Verplicht om minstens EPC-label A,B (of C) te behalen. 

      Downloadbare Folder: Maak uw woning energiezuiniger en geniet van het renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie 

Vergelijk de energieleningen van de reguliere banken via de spaargids 

Laat je gratis begeleiden bij het vinden van de juiste bank voor jouw project via de hypotheekwinkel 

Premies en fiscale maatregelen

Gaat u een woning bouwen, verbouwen, huren of kopen in Vlaanderen?  Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen.

Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie. Voor een overzicht van de beschikbare premies voor uw woning van alle overheidsinstanties, kijkt u best op www.premiezoeker.be, of maak gebruik van de premiezoekrobot . Via de infogids premies en subsidies vind je een overzicht met extra informatie omtrent premies en subsidies van Vlaanderen en Fluvius.

Premies van de Federale en Vlaamse overheid

Woonpremies voor bestaande woningen vanuit het agentschap Wonen Vlaanderen bieden steunmaatregelen om: 

 • Uw woning te renoveren via de Vlaamse renovatiepremie. 

 • Uw woning aan te passen aan de behoeften van een inwonende ouder: de Vlaamse aanpassingspremie 

 • Uw hypotheek te helpen afbetalen wanneer u een tijd niet kunt werken: de Vlaamse verzekering Gewaarborgd Wonen 

 • U als verhuurder te beschermen tegen huurachterstal: Het Vlaamse huurgarantiefonds 

Via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 

Er zijn ook een aantal fiscale maatregelen zoals:  

 • Belastingsvermindering, verlaagd BTW-tarief, vermindering onroerende voorheffing, verlaagde registratierechten, en verlaagd tarief voor schenkingen, sloop- en heropbouwpremie 

Premies via netbeheerder Fluvius

Er bestaan verschillende soorten premies voor woongebouwen 2022. Een premieoverzicht geordend per doelgroep vind je hier.

Premies voor individuele maatregelen per uitgevoerde energiebesparende investering 

 • Isolatie en beglazing: dakisolatie, muurisolatie, vloer-/kelderisolatie, beglazing 

 • Installaties: warmtepompboiler, zonneboiler, warmtepomp, PV-panelen condensatieketel, sturing elektrische warmte 

 • Toestellen: kortingsbon energiezuinige wasmachine of koelkast

Premies voor het behalen van een bepaalde energieprestatie. Deze premie is niet gelinkt aan de uitvoering van een welbepaalde investering: EPC labelpremi

Premies waarin ook wordt voorzien in trajectbegeleiding ( advies, begeleiding werken,…):  

 • Huur- en isolatiepremies voor huurders die wonen in een woning die slecht is geïsoleerd 

 • Burenpremie: Ken jij nog minimaal 9 buren overtuigen om samen te renoveren, dak kan e een BENOvatiecoach (projectleider) aanvragen. Die houdt zich specifiek met jullie renovatie bezig. Hij begeleidt jullie doorheen de renovatie en neemt heel wat taken over: energetische doorlichting van de woning, werfopvolging....

Het aanvragen van bovenstaande premies van Fluvius kan je hier 

De specifieke Investeringspremie voor Zonnepanelen 

 

Premies via gas.be

Vervangpremie voor oude gastoestellen

Lokale besturen

Neem contact op met het energie- en woonloket van je stad of gemeente. Zij hebben bepaalde specifieke premies. Je kan de contactgegevens van jouw woonloket opzoeken op onze homepage.