Leningen VME

1. Interesse?

Heb je als vereniging van mede-eigenaars (VME) interesse in een VME-krediet?

Vul dan zeker het interesseformulier in. Bij voorkeur vult de syndicus van het gebouw dit formulier in. Opgelet, dit is nog geen aanvraagformulier voor de lening!  

Na ontvangst van het interesseformulier zal het Energiehuis Warmer Wonen de syndicus meer informatie geven over de Mijn Verbouwlening voor VME's en over de documenten die nodig zijn om de kredietaanvraag te starten. 

     Ga hier naar het interesseformulier  
 

2. Uitwerken van een kredietvoorstel 

Wanneer alle bewijsstukken binnen zijn, werkt Energiehuis Warmer Wonen een kredietvoorstel uit en maakt het de kredietaanvraag op. Je ontvangt beide documenten van het Energiehuis Warmer Wonen. Die documenten leg je voor aan de Algemene Vergadering. 

3. Aanvraag raming kredietverzekering 

De VME kan een Mijn VerbouwLening voor VME's alleen maar afsluiten als het ook een kredietverzekering tegen wanbetaling afsluit bij een verzekeraar. Vraag een voorstel aan bij de kredietverzekeraar met het kredietvoorstel dat je van het Energiehuis Warmer Wonen krijgt. 
 

3. Goedkeuring van de kredietaanvraag én een kredietverzekering door de Algemene Vergadering (AV) van het VME 

Op de Algemene Vergadering moet de VME de kredietaanvraag goedkeuren met een meerderheid van 50% + 1 (= absolute meerderheid). Ook de verplichte kredietverzekering moet de Algemene Vergadering met een meerderheid van 50% + 1 (= absolute meerderheid) goedkeuren. 

Voor deze goedkeuring gebruikt de VME de verplichte clausule. Deze clausule moet opgenomen worden in het verslag of in het PV van de Algemene Vergadering. De syndicus moet het verslag of PV ondertekenen.

     Download hier de verplichte clausule 

Bezorg het ondertekende verslag of PV aan Energiehuis Warmer Wonen. Voeg ook een aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering toe met handtekening van de aanwezige mede-eigenaars.

  

4. Beslissing van elke mede-eigenaar om al dan niet te participeren 

Elke mede-eigenaar heeft de vrije keuze om al dan niet gebruik te maken van de Mijn VerbouwLening voor VME's. Elke mede-eigenaar moet zijn keuze kenbaar maken aan de syndicus. Je gebruikt hiervoor een speciaal formulier.

     Download hier het formulier voor niet-deelnemende mede-eigenaars
 

5. Aanvraag van de Mijn VerbouwLening voor VME's 

In overleg met Energiehuis Warmer Wonen stelt de VME het kredietdossier verder samen. Het aanvraagformulier wordt ingevuld en ondertekend. Welke documenten je dient aan te leveren, kan je vinden in bijlage  4.  
 
Het Energiehuis Warmer Wonen voert een financiële en technische analyse uit, waarna de kredietaanvraag wordt voorgelegd op de kredietcommissie. Nadien informeert Energiehuis Warmer Wonen de syndicus of de kredietaanvraag goedgekeurd is of niet.  

Na de wettelijk vastgelegde periode van 4 maanden na de Algemene Vergadering bevestigt de syndicus dat er binnen die termijn geen enkele mede-eigenaar actie heeft ondernomen om de beslissing te herroepen of te wijzigen over het aangaan van een Mijn VerbouwLening bij Energiehuis Warmer Wonen.

     Download hier het formulier over afwezigheid van protest

 

6. Ondertekening en betaling kredietverzekering 

De syndicus brengt de ondertekening en betaling van de éénmalige premie voor de kredietverzekering in orde.  

 

7. Ondertekening leningscontract 

Indien alle formaliteiten in orde zijn, ondertekent de syndicus het leningscontract.

 

8. Opname van het krediet 

Van zodra het leningscontract is ondertekend, kan het krediet opgenomen worden. Dit gebeurt op basis van (voorschot)facturen en akkoord van de syndicus voor uitbetaling. 

 

Bij appartementen een link naar bovenstaande. 

Wil je een lening aanvragen voor je eigen appartement, dan MVL