Lokaal kwaliteitslabel voor huurwoningen

Het lokaal kwaliteitslabel is een bijkomende erkenning afgeleverd door het stadsbestuur voor huurwoningen die 14 strafpunten of minder scoren. Dit attest is geldig voor een periode van 5 jaar. Woningen met een kwaliteitslabel A of B worden gepubliceerd op ‘de lijst gezonde huurwoningen’ op de website van de stad Menen.

Er zijn drie lokale kwaliteitslabels:

  • C-label: 14-9 strafpunten
  • B-label: 8-3 strafpunten
  • A-label: 2-0 strafpunten

Het C-label staat gelijk met het bestaande conformiteitsattest, verplicht vanuit de Vlaamse Wooncode, en hiervoor betaalt de eigenaar 62,50 euro gemeentelijke retributie (geldigheidsduur: 10 jaar). A- en B-kwaliteitslabels worden vrijgesteld van het betalen van de retributie. De kwaliteitslabels worden zichtbaar aan de huurwoning aangebracht.

Hieronder vindt u een lijst van gezonde huurwoningen in Menen die een kwaliteitslabel A of B ontvangen hebben. De lijst is geen overzicht van woningen die nog te huur zijn.