Vlaamse Energielening

 

Wat?

Met deze lening financier je energiebesparende werken aan een woning in Vlaanderen die je bewoont (als eigenaar of huurder) of verhuurt. De woning moet iemands hoofdverblijfplaats zijn.

Het ontleende bedrag (maximum 15.000 euro) betaal je terug over een periode van maximaal 10 jaar. Sedert 2019 is de energielening voorbehouden voor een prioritaire doelgroep

Voor wie?

 1.  Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (nummer op klever ziekenfonds eindigt op 1)
 2.  Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 19.566,25 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting)
   Dat bedrag mag verhoogd worden met 3.622,24 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 3.  Personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 4.  Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
 5.  Beschermde afnemers - recht op sociaal tarief voor energie
 6. Gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.870 verhoogd met € 1.660 per persoon ten laste (voor aanvragen 2021 wordt gekeken naar het inkomen van 2018)
 7. Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve venootschappen (rechtstreeks bij het Energiehuis)

Er kan gratis ondersteuning worden aangeboden voor volgende zaken:

 • bepalen welke werken moeten gebeuren
 • prijsoffertes aanvragen
 • aannemers kiezen
 • de werken opvolgen
 • premies of subsidies aanvragen

Welke werken kunt u betalen met uw energielening?

 •  Dak-, zolder-, vloer- of muurisolatie
 •  Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten
 •  Luchtdichting en luchtdichtheidstest
 •  Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 •  Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletkachel, brandstofcellen …)
 •  Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en dat er geen enkel glas meer is)
 •  Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 •  Vervanging van lichtarmaturen en lampen (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen)
 •  Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de doelgroep die aan 0% kan lenen)
 •  Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen)

Ook in een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van deze werken een energielening aanvragen als je nog geen definitieve EPB-aangifte indiende en jouw woning een E-peil van E30 haalt (E30 is bijna energieneutraal (BEN)).

De volledige toelichting bij de werken vindt u hier

Voorwaarden

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • Een aannemer voert de werken uit, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie mag ‘doe-het-zelf’.

Vraag de volledige voorwaarden bij uw energiehuis.

Waar aanvragen

Om je energielening aan te vragen moet je terecht bij je lokale woon- en energieloket

Nuttige documenten

 

Infodocument Energielening 0 %

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening 0 % (sociale doelgroep)

Toelichting energielening type investeringen

Reglement Vlaamse Energielening 0 %

Verklaring op eer bijlage aanvraag zonnepanelen

Bijlage bij uitbetaling factuur

 

Meer info

www.energiesparen.be/energielening