Mijn VerbouwPremie

Particulieren & bedrijven kunnen via 1 online loket een premie aanvragen voor renovatiewerken & energiebesparende investeringen. Het bedrag van de premie hangt af van het soort werken, de aard van het gebouw, wie de premie aanvraagt (eigenaar-bewoner of andere investeerder) en de inkomensgroep waartoe de eigenaar-bewoner behoort.

De facturen die je bij je aanvraag moet toevoegen, mogen op datum van de aanvraag maximaal 24 maand oud zijn. 

Zelf premie aanvragen

Via het online loket kan je vanaf nu zelf een Mijn VerbouwPremie aanvragen, ook als je een Mijn VerbouwLening hebt afgesloten voor deze werken.

     Klik hier door naar het online loket

Bij stap 5 ‘Communicatie en betaling' van de online aanvraag, kan je aanvinken dat er voor de uitgevoerde werken een Mijn VerbouwLening of Energielening werd afgesloten. Je vult het kredietnummer in en daarna krijg je te lezen dat de premie uitbetaald zal worden op het rekeningnummer van de Vlaamse Overheid: BE26 3751 1174 8729. Het premiebedrag wordt dan in mindering gebracht van het terug te betalen schuldkapitaal.

-> Je kan de Mijn VerbouwPremie(s) ook nog steeds aanvragen met hulp van het woonloket. Hiervoor maak je een afspraak bij het woonloket van de gemeente van de te renoveren woning.

     Klik hier voor het woon- en energieloket van jouw gemeente