Aanpassingspremie voor 65+ (Wonen Vlaanderen)

Indien u bejaard bent kan dit een aangepaste woonomgeving vereisen. Soms zullen hiervoor dan ook aanpassingen van de technische of sanitaire installatie of van de constructie van de woning noodzakelijk zijn.

Om voor de aanpassingspremie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Uzelf, uw partner of een inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
  • Het inkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden) van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan 29 600 euro (het inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd). Per kind ten laste mag u 1540 euro bijtellen.
  • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.

Voorwaarden voor de woning en de aanpassingswerken:

  • De kostprijs van de werken moet minstens 1200 euro bedragen. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximum van 1250 euro premie.
  • U voert eerst de werken uit en stuurt dan pas uw aanvraagformulier in. U voegt bij uw aanvraagformulier de facturen van maximum 1 jaar oud als bewijs van de uitgevoerde werken.