Aanpassingspremie voor senioren en andersvaliden

De aanpassingspremie beoogt het actief ondersteunen van levenslang wonen voor senioren en andersvaliden in hun thuisomgeving. (wijziging vanaf 01/01/2016)

Het premiebedrag ligt vast op 50% van de ingediende facturen, met een maximum toelage van 750 euro.  De minimuminvestering bedraagt 500 euro.   In een periode van 5 jaar kan de aanpassingspremie een tweede maal aangevraagd worden, mits de tweede aanvraag betrekking heeft op een ander bouwonderdeel.

Welke werken komen in aanmerking ?

  • Aanbrengen van hellende vlakken, drempels wegwerken (vloeren verhogen/verlagen), verbreden van gangen en deuren, de keuken onderrijdbaar maken (enkel subsidieerbaar voor rolstoelgebrukers);
  • bad vervangen door inloopdouche
  • plaatsen van een verhoogd toilet met handgrepen
  • automatisch opendraaiende/openschuivende deuren
  • Installeren van een liftsysteem in de woning: traplift, kooilift, plateaulift