Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

De overheid geeft financiële steun aan natuurlijke personen die geld lenen aan een (klein)kind of familielid dat of aan een vriend(in) die, een onroerend goed wil renoveren (om zelf er in te gaan wonen). Dit goed dient een beperkte tijd geregistreerd te staan als leegstaand of verwaarloosd of als ongeschikt of onbewoonbaar. De steun bestaat uit een belasting-vermindering zolang de gerenoveerde woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt.