CO-veiligheid

Omschrijving

De stad voorziet een tegemoetkoming voor inwoners die in een CO onveilige woning investeren in een nieuw (water)verwarmingstoestel.
Onderstaande werken komen in aanmerking voor de premie:

 • Vervangen van onveilige geiser met open verbrandingsruimte, opgesteld in badkamer of doucheruimte door:
  • Gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C)
  • Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel is geïncorporeerd.
 • Vervangen van kolenkachel met open verbrandingsruimte door:
  • Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte
  • Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte.
 • Vervangen van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeercontrolebeveiliging door:
  • keukengeiser 5l/min op aardgas.

Voorwaarden

 • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer
 • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet minimum 25 jaar oud zijn
 • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt
 • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. Facturen van na 1 april 2014 komen in aanmerking
 • Het vervangen door elektrische toestellen wordt NIET aanvaard

Aanvragen 

Wie :

De premie kan toegekend worden aan:

 • Huurders
 • Eigenaars-verhuurders
 • Eigenaar-bewoners
 • Vruchtgebruikers

Hoe :

Aanvraagformulier

Ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis

Wanneer :

Dien de aanvraag bij voorkeur in vóór de aanvang van de werken.
Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn.

Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd:

 • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen)
 • foto’s van vóór en na de werken
 • opsomming van de geplande en/of recent uitgevoerde renovatiewerken
 • verklaring van de aanvrager dat het niet gaat over vernieuwbouw of zeer grondige verbouwing.

Wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • eventueel offerte

Bedrag 

De premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag van de eerder genoemde werken met een maximum van 500 euro..

Reglement

Subsidiereglement CO-veiligheid