De aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie

De aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie

Doelstelling: Bestaande woningen op het grondgebied van Zwevegem renoveren.

Voorwaarden:

  • Vlaamse aanpassingspremie ontvangen hebben.
  • Geen gemeentelijke aanpassingspremie voor hetzelfde gebouw ontvangen hebben in de voorafgaande 10 jaar.
  • Aanvraag (ingevuld aanvraagformulier + kopie berichtgeving effectieve uitbetaling gewestelijke aanpassingspremie + kopie rekeninguittreksel als bewijs van effectieve betaling) bij gemeentebestuur ingediend binnen 6 maand na definitieve toekenning van gewestelijke aanpassingspremie (datum van betaling vermeld op rekeninguittreksel telt).

Bedrag: 25% van de toegekende Vlaamse aanpassingspremie.

Inwerkingtreding: vanaf 1 juni 2013.