De aanvullende gemeentelijke verbeteringspremie

De aanvullende gemeentelijke verbeteringspremie

Doelstelling: Bestaande woningen op het grondgebied van Zwevegem renoveren.

Voorwaarden:

  • Vlaamse verbeteringspremie ontvangen hebben.
  • Geen gemeentelijke renovatiepremie / verbeteringspremie / aanpassingspremie voor hetzelfde gebouw ontvangen hebben in de voorafgaande 10 jaar.
  • Aanvraag (ingevuld aanvraagformulier + kopie berichtgeving effectieve uitbetaling gewestelijke verbeteringspremie + kopie rekeninguittreksel als bewijs van effectieve betaling) bij gemeentebestuur ingediend binnen 6 maand na definitieve toekenning van gewestelijke verbeteringspremie (datum van betaling vermeld op rekeninguittreksel telt).

Bedrag: 10% van de toegekende Vlaamse verbeteringspremie.

Inwerkingtreding: vanaf 1 juni 2013.