De gemeentelijke premie voor wonen boven winkels

De gemeentelijke premie voor wonen boven winkels:

Doelstelling: het verdichten van de bestaande centrumgebieden door het creëren van woongelegenheden boven handelspanden aanmoedigen, aangezien dit een verdichting en een verweving van functies betekent.

Voorwaarden:

 • U bent eigenaar of de huurder van een handelspand op het grondgebied van Zwevegem
 • Op de verdieping(en) van het handelspand ontstaat een nieuwe woongelegenheid
 • De werken worden uitgevoerd na aflevering van een stedenbouwkundige vergunning (medewerking van een architect vereist) of na het bekomen van een attest dat voor de beoogde werken geen stedenbouwkundige vergunning en/of medewerking van architect vereist is
 • De kosten bedragen minimum 6.000 EUR (BTW incl.), te bewijzen door het voorleggen van facturen.
 • De woongelegenheid dient betrokken te worden binnen de 12 maand na voltooiing van de werken
 • De woongelegenheid dient gedurende een periode van minstens 5 jaar als hoofdverblijfplaats bewoond te zijn

Verplichte terugbetaling van de premie wonen boven winkels indien:

 • De woongelegenheid binnen 5 jaar na uitbetaling van de premie een andere bestemming krijgt
 • De woongelegenheid binnen 5 jaar na uitbetaling van de premie wordt opgenomen in de inventaris van leegstaande woningen
 • De woongelegenheid binnen 5 jaar na uitbetaling van de premie vrijwillig wordt vervreemd.

Bedrag: 1.000 euro

Aanvragen:

 • Na de werken en voor het betrekken van de woongelegenheid
 • Indienen van het ingevulde  aanvraagformulier_premie_wonen_boven_winkels + attest van registratie + stedenbouwkundige vergunning of attest waaruit blijkt dat geen vergunnig noodzakelijk is + lijst van facturen (ondertekend door aanvrager en eventueel door architect)