Doe het nu duurzaam! - premie

Harelbeke wil volop werken aan de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Tegelijk wenst de stad de betaalbaarheid van de huurwoningen te garanderen.

De huidige editie, editie ‘Zandberg’ en ‘Invalswegen centrum’ geldt voor volgende straten;

‘Zandberg’

Elfde-Julistraat (oneven nrs 183 – 231), Goedendagstraat (even nrs 2 – 8), Herderstraat (even nrs 18 - 26 en oneven nrs 15 – 33), Hippodroomstraat (oneven nrs 1 – 113), Hugo Verrieststraat (even nrs 16 - 42 en oneven nrs 21 – 25), Jan Breydelstraat (even nrs 52 - 106 en oneven nrs 59 – 115), Julius Sabbestraat (even nrs 42 - 62 en oneven 43 – 45), MotestraatSpoorwegstraat (oneven nrs 3 – 19), Tuinbouwstraat (oneven nrs 1 – 9), Venetiëlaan (even nrs 2 - 20 en oneven nrs 1 – 11), Zandbergstraat en Zavelstraat.

 ‘Invalswegen’:

Deerlijksesteenweg (even nrs 6 – 126 en oneven nrs 9 – 101), Elfde-Julistraat (even nrs 2 – 90), Gentsesteenweg (even nrs 4 – 158 en oneven nrs 3 – 101), Groeningestraat (oneven nrs 1 – 9), Kortrijksesteenweg (even nrs 2 – 178 en oneven nrs 95 – 189), Leiestraat, Marktplein (nrs 6 en 20) en Overleiestraat.

Er zijn twee aanvraagprocedures, één voor eigenaars-bewoners en één voor eigenaars-verhuurders;

Eigenaars-bewoners:

Wie:

De premie kan aangevraagd worden door eigenaars-bewoners (geen 2de verblijven). De premie kan enkel worden aangevraagd door natuurlijke personen.

Algemene voorwaarden:

 • De premie kan worden aangevraagd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

 • De woning is ouder dan 30 jaar.

 • Indien de woning binnen de 5 jaar na toekenning van de premie wordt verkocht, moet de premie worden terugbetaald.

Premiebedrag:

Het premiebedrag bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW), met een maximum van 4000 Euro. De premie kan meermaals per woning worden aangevraagd, tot het maximum premiebedrag bereikt is. De totale kostprijs van de uitgevoerde werken moet minstens 2000 Euro (excl. BTW) bedragen.

Categorieën van werken (met bepaling van voorwaarden inzake uitvoering en isolatie): dakwerkzaamheden, buitenschrijnwerk, sanitair, elektriciteit en funderingen en muren.

De premie kan worden aangevraagd:

 • voor werken aan het hoofdgebouw of de aanbouw, maar niet voor werken aan losstaande bijgebouwen.

 • voor uitbreiding ten behoeve van een keuken of een badkamer, indien deze uitbreiding gecombineerd wordt met een renovatie. Enkel werken betreffende het buitenschrijnwerk, sanitair en elektriciteit komen in aanmerking.

 • om maximaal 2 panden samen te voegen.

 • Verfraaiingswerken (behang, verf, wand en plafondpanelen, verlichtingsarmaturen…) worden uitgesloten.

Aanvraagprocedure:

 • Aanvraag vooronderzoek: Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van de stad en er wordt een bindend advies opgemaakt.

 • Aanvraag principiële goedkeuring van het college op basis van gedetailleerde offertes.

 • Uitvoering werken

 • Aanvraag uitbetalingen aan de hand van facturen. Na deze aanvraag wordt een controleonderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van de stad alvorens het college de premie toekent.

 

DE PREMIE MOET AANGEVRAAGD WORDEN VOOR DE START VAN DE WERKEN!

 

Eigenaars-verhuurders: 

Wie:

De premie kan aangevraagd worden door eigenaars-verhuurders, die vermeld staan op de huurovereenkomst. De premie kan enkel worden aangevraagd door natuurlijke personen.

Algemene voorwaarden:

 • De premie kan worden aangevraagd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

 • De premie kan eenmalig per woning worden aangevraagd.

 • De woning is ouder dan 30 jaar.

 • Na de uitvoering van de werken moet de woning voldoen aan minimale normen op het vlak van veiligheid, gezondheid, stabiliteit, elektriciteit, isolatie, sanitair…

 • De eigenaar-verhuurder moet de woning na de uitvoering van de werken minstens 9 jaar lang verhuren waarbij maximale huurprijzen bepaald zijn. Indien de woning binnen deze 9 jaar wordt verkocht, moet de premie worden terugbetaald.

Premiebedrag:

Het premiebedrag bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW), met een maximum van 4000 Euro. De totale kostprijs van de uitgevoerde werken moet minstens 7500 Euro (excl. BTW) bedragen. De premie kan slechts één keer worden uitbetaald.
 
Categorieën van werken (met bepaling van voorwaarden inzake uitvoering en isolatie): dakwerkzaamheden, buitenschrijnwerk, sanitair, elektriciteit en funderingen en muren.  

De premie kan worden aangevraagd:

 • voor werken aan het hoofdgebouw of de aanbouw, maar niet voor werken aan losstaande bijgebouwen.

 • voor uitbreiding ten behoeve van een keuken of een badkamer, indien deze uitbreiding gecombineerd wordt met een renovatie. Enkel werken betreffende het buitenschrijnwerk, sanitair en elektriciteit komen in aanmerking.

 • om maximaal 2 panden samen te voegen.

 • Verfraaiingswerken (behang, verf, wand en plafondpanelen, verlichtingsarmaturen…) worden uitgesloten.
   

Aanvraagprocedure:

 • Aanvraag vooronderzoek: Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van de stad en er wordt een bindend advies opgemaakt.

 • Aanvraag principiële goedkeuring van het college op basis van gedetailleerde offertes.

 • Uitvoering werken

 • Aanvraag uitbetalingen aan de hand van facturen. Na deze aanvraag wordt een controleonderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van de stad alvorens het college de premie toekent.

   

DE PREMIE MOET AANGEVRAAGD WORDEN VOOR DE START VAN DE WERKEN!