Een sociale woonlening

De Vlaamse Woonlening is het woonkrediet van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). De Vlaamse regering subsidieert deze hypothecaire woonlening.

Bij de VMSW kun je lenen tegen 2%. Het tarief kan nooit lager zijn dan 2%, maar het kan maandelijks wel stijgen of dalen.

Waarvoor kun je lenen?

  • om een sociale koopwoning te kopen
  • om een woning te kopen
  • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het goed niet hoger is dan onderstaande bedragen:

    Vanaf 3e persoon ten laste Als er bij aanvraag een kind < 6  is
Aankoop, bouw, renovatie, verbetering of aanpassing van een woning €204.400 +€10.300  +€10.300 
In Kortrijk €224.900 +€11.300  +€11.300 

De verkoopwaarde wordt bepaald door een schatter van de VMSW.

Voor de aankoop van een sociale koopwoning en een sociale kavel gelden de maximale verkoopwaarden niet. 

De maximale verkoopwaarden gelden ook niet als de lening wordt aangegaan om het eigendomsaandeel van een partner over te nemen bij een echtscheiding of beëindiging van de samenwoning, en op voorwaarde dat de woning reeds bij de VMSW of het VWF (Vlaams Woningfonds) werd beleend met een sociale lening.

De woning, bouwgrond of kavel moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Hoeveel kan ik lenen?

Er ligt op zich geen maximaal bedrag vast. Het bedrag van de lening wordt wel beperkt door volgende factoren:

  • het beleende goed moet voldoen aan de maximale verkoopwaarden
  • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed
  • er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken)