Gemeentelijke verbeterings- en/of aanpassingspremie

Het gemeentebestuur Wevelgem geeft een financiële steun aan eigenaar-bewoners die verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.

Welke werken worden er betoelaagd?

A. Noodzakelijke werken: dakwerken; gevelwerken; gevelschrijnwerk; werken aan de binnenstructuur; trappen; werken aan ondergrondse delen; elektrische installatie; eerste installatie van een minimale badkamer; ruwbouw van de badkamer; installatie wc met spoeling binnen in de woning; rioleringswerken en waterleidingswerken.

B. Facultatieve werken: aanpassen van de woongelegenheid ten behoeve van een inwonend fysisch gehandicapte persoon of inwonende senior; functioneel samenvoegen van twee naast elkaar gelegen gebouwen; alle werken om een overbewoning van de woning ongedaan te maken.