Gemeentelijke verbeterings- en/of aanpassingspremie

Het gemeentebestuur Wevelgem geeft nog tot 31 december 2022 een financiële steun aan eigenaar-bewoners die verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.

De voorlopige aanvraag dient ingediend te worden voor de uitvoering van de werken en ten laatste op 30 juni 2020.

Alleen indien er een voorlopige aanvraag werd ingediend voor 1 juli 2020, kan er nog een definitieve aanvraag ingediend worden tot 31 december 2022.

Welke werken worden er betoelaagd?

A. Noodzakelijke werken: dakwerken; gevelwerken; gevelschrijnwerk; werken aan de binnenstructuur; trappen; werken aan ondergrondse delen; elektrische installatie; eerste installatie van een minimale badkamer; ruwbouw van de badkamer; installatie wc met spoeling binnen in de woning; rioleringswerken en waterleidingswerken.

B. Facultatieve werken: aanpassen van de woongelegenheid ten behoeve van een inwonend fysisch gehandicapte persoon of inwonende senior; functioneel samenvoegen van twee naast elkaar gelegen gebouwen; alle werken om een overbewoning van de woning ongedaan te maken.

Premiebedrag?

2 000 euro