Gevelrenovatiepremie voor handelspanden in de handelsas en buurtwinkels

Doel

Verhogen van de aantrekkelijkheid van handelspanden en het straatbeeld in de handelsassen.  Ook woningen in de handelsas die omgevormd worden tot handelszaken kunnen van deze premie genieten.  Buurtwinkels zijn belangrijk voor het sociaal weefsel van kernen en wijken.

Subsidiebedrag

Je hebt recht op deze subsidie als de uit te voeren werken minimaal 5.000 euro kosten. We betalen een stuk van je gevelrenovatie:  

 • startende handelszaken: 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 3.000 euro
 • andere: 30 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 3.000 euro

De handelsassen

 • Wervik: Sint-Medardusstraat - Leiestraat - Sint-Maartensplein - Vlamingenstraat - Steenakker - Molenstraat (even nummers tot en met nr. 40, oneven nummers tot en met nr. 33)
 • Geluwe: Beselarestraat (tot aan hoek Derde Lansierstraat) - Sint-Denijsplaats - Vrouwstraat - Ieperstraat : van het huisnummer 1 tot aan de kruising met de Kloosterstraat (nr. 31) en van het huisnummer 2 tot aan de kruising met de Korte Tramstraat (nr. 58)
 • Voor buurtwinkels geldt de afbakening van de handelsassen niet.

Hoe aanvragen?

Deze documenten moeten in je aanvraagdossier zitten:

 • het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier;
 • de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist) voor de uit te voeren werken of het bewijs van de aanvraag
 • een ondertekend akkoord over de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder
 • een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken (de voorgestelde werkwijze, verfsoort, kleur, materialen, etc.) aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van de te gebruiken maatregelen.
 • genummerde foto's van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto's
 • een nauwkeurige prijsraming of offertes van een erkende en geregistreerde aannemer.

Download hier de formulieren die je nodig hebt voor je aanvraag

 Aanvraagformulier voor gevelrenovatiepremie

 Akkoord van houders van zakelijke rechten - naakte eigenaars en huurders

Maak een afspraak

Uitbetaling

Zodra je van de stad bericht krijgt dat je recht hebt op de premie, kunnen de werken starten. Als de werken klaar zijn, dan betaalt het stadsbestuur de premie uit op basis van het ingevulde aanvraagformulier - Download hier het aanvraagformulier voor de uitbetaling van je premie

Je dient dit document in, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Sint-Maartensplen 16 – 8940 Wervik.
Deze documenten hebben we ook nodig, stuur ze samen met je aanvraagformulier op:

 • foto’s van het gerenoveerde handelspand
 • een kopie van de factuur/facturen
 • een kopie van het betalingsbewijs van de factuur/facturen

Let op: een aantal economische activiteiten komt niet in aanmerking voor deze subsidie:

 1. callshop, nachtwinkel, tabakswinkel, automatenshop, goktent, sexhop, peepshow, dancing, lunapark, privéclub
 2. financiële- en verzekeringsinstellingen, immo- en andere kantoren
 3. vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen
 4. winkels met activiteit telefonie en/of internet

Meer info

 Lees hier de goedkeuring van deze premie door de gemeenteraad