Inname openbaar domein

Om een een deel van de openbare weg te gebruiken zijn machtigingen nodig. Je kan die aanvragen via het formulier onderaan de pagina.

1) GEBRUIKSMACHTIGING (voor bv. het plaatsen van een container of stelling) door het schepencollege

De aanvraag gebeurt via de stedelijke dienst patrimonium (Ann Noppe- 056 733 377, Ilse Casselein - 056 733 378) en wordt minstens 14 dagen voor de gewenste inname ingediend. Afhankelijk van de inname kan een retributie worden aangerekend.

2) SIGNALISATIEMACHTIGING (voor bv. parkeerverbodsborden) door de verkeersdienst van politiezone Gavers (Deerlijksesteenweg 43, Harelbeke)

Ook deze aanvraag gebeurt minstens 14 dagen voor de gewenste inname bij de verkeersdienst op het nr. 056 733 580. Na de machtiging van de verkeersdienst kan de aanvrager het nodige verkeerssignalisatie-materiaal ophalen bij de stedelijke werkplaats (Broelstraat). Voor het gebruik van dit materiaal wordt een retributie aangerekend.