Overzicht premies

Ben je van plan je woning te renoveren, aan te passen of energiezuiniger te maken? 

Ga eerst na of je recht hebt op één of meerdere premies. Er zijn diverse huisvestingspremies bij het stadsbestuur, bij de netbeheerder (Fluvius) en bij het Vlaams Gewest. Soms kun je voor één bepaalde investering meerdere premies aanvragen.

Lees alvast eens onze premiefiches, daar staat per soort werken op vermeld welke premies nog gelden.