Premie kleinschalige waterzuivering

Het zuiveringsstation dat in 2002 operationeel werd, zuivert het afvalwater van bijna het ganse grondgebied van Menen.Toch zijn er plaatsen - denken we maar aan de landelijke gebieden zonder riolering - waarvan het water nooit naar het station zal worden afgeleid. Particulieren uit deze gebieden zullen voortaan zelf moeten instaan voor de zuivering van het afvalwater.
Voor bestaande woningen moet het afvalwater minimaal langs een goed werkende septische put worden afgeleid. Een septische put is echter veelal niet voldoende om een hoog kwalitatief niveau van het geloosde water te bereiken. Precies daarom is een verdergaande zuivering aan te bevelen door bv. de installatie van een biofilter, de aanleg van een rietveld,...
Om deze extra zuivering te stimuleren, verleent de stad Menen een subsidie bij de installatie van bepaalde zuiveringssystemen.

Deze subsidie kan oplopen tot maar liefst € 1 000.