Premie van 2 naar 1 (aankoop aanpalende woning)

Wat komt in aanmerking?

  • aankoop van een aanpalende woning die reeds eigendom was van de aanvrager;
  • aankoop 2 aaneenpalende woningen

met als bedoeling 2 woningen tot één geheel te maken.

Hoeveel bedraagt de premie?   

De premie bedraagt € 5000.