Premie veilige (water) verwarmingstoestellen en verbetering elektrische installatie (UPDATE 2018)

De premie wordt toegekend aan de mensen die een veilig (water)verwarmingstoestel installeren in hun woning of werken uitvoeren om de elektrische installatie te verbeteren.

Wie?

- Eigenaar-bewoner of eigenaar–verhuurder
- Syndicus of vereniging van mede-eigenaars
- GEEN huurders
- GEEN rechtspersonen

Voorwaarden?

- Bestaande woning > 20 jaar
- Niet-geïndexeerd KI niet hoger dan 1.000 euro
- De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer
- Eigenaars-verhuurders engageren zich om de woning voor een periode van minstens 3 jaar te verhuren en de huurprijs tijdens deze periode niet te laten stijgen. (wel de gewone jaarlijkse indexering)
- Eigenaars-bewoners hebben een inkomen (3 jaar voor aanvraagdatum) van maximaal:
            - 30.000 euro voor alleenstaanden
            - 35.000 euro voor alleenstaande met een beperking
            - 40.000 euro voor alle anderen te vermeerderen met 2.000 euro per persoon ten laste
- Bij installatie centraal stooktoestel: keuringsattest van erkend keuringsorganisme
- Bij installatie decentraal stooktoestel: comformiteitsattest via de aanemer
- Bij werken aan de elektrische installatie: keuringsattest van erkend keuringsorganisme
- Het aankoopbewijs is maximum 1 jaar oud op aanvraagdatum

Welke werken?

- Installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel (dus voor verwarming/sanitair):
            - Installatie van een centraal of decentraal gesloten (type C) verbrandingstoestel
            - Installatie van een warmtepomp
            - Installatie van een warmtepompboiler of zonneboiler met naverwarming via een elektrische weerstand of gesloten verbrandingstoestel voor sanitair warm water.

- Verbetering van de elektrische installatie:
            - De woning verbeteren/ voorzien van stroom en /of telecommunicatie (vb. internet)

Bedrag toelage?

Installatie van een veilig (water) verwarmingstoestel, warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler:
            - Maximum 20% van de aanvaarde kostprijs
            - Maximum 700 euro

- Werken aan de elektrische installatie:
            - Maximum 20% van de aanvaarde kostprijs
            - Maximum 300 euro

Beide premies kunnen maar 1 keer in 10 jaar aangevraagd worden.