Premie voor de aanwending van alternatieve energie

Wie een zonneboiler of warmtepomp plaatst bij een bestaande woning kan onder bepaalde voorwaarden een premie van 250 EUR ontvangen van het stadsbestuur Wervik.

De premie wordt niet toegekend bij nieuw op te richten woningen waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vanaf 01/03/2014.

Reglement

Aanvraagformulier