Renovatiepremie

Voorwaarden: 

- Factuur is maximum 2 jaar oud
- Voor bewoners ( en verhuurders via erkend SVK)
- De woning is ouder dan 30 jaar
- De aanvrager mag geen andere woning hebben
- Inkomensvoorwaarden  2de kalenderjaar voor aanvraag ( inkomen 2014 bij aanvraag in  2016)
           42.890 euro alleenstaande
           61.270 euro samenwonende of gehuwden + verhoging met 3.440 euro per inwonende persoon ten laste

Welke werken:

- 4 categorieën:
      Cat. 1: Structurele elementen ( draagvloeren, funderingen, muren, trap)
      Cat. 2: Dak
      Cat. 3: Buitenschrijnwerk
      Cat. 4: technische installatie
                     Centrale verwarming ( max. tot 7.500 euro)
                     Elektrische installaties ( max. tot 3.750 euro)
                     Sanitair ( max. tot 3.750 euro)
- Maximum 2 categorieën per keer aanvragen ( elke cat. maar 1 x)
- Minimum investering per categorie bedraagt 2.500 euro
- Minimum 1 jaar wachten voor volgende 2 cat. mogen ingediend worden

Tussenkomst toelage:

- Per categorie is er een % op de kostprijs van de werken ( excl. BTW):
                    30% indien de bewoner een inkomen heeft lager dan 29.030 euro + 1.540 euro per persoon ten laste en voor verhuurders
                    20% voor alle andere
- Er is een maximum premie van 2.500 euro per categorie voor 20% ‘ers
- Er is een maximum premie van 3.333 euro per categorie voor 30% ‘ers
- Maximum tussenkomst van 10.000 euro over de 2 aanvragen