Sociaal dakisolatieproject

In 2020 zal dakisolatie in alle Vlaamse huurwoningen verplicht zijn. Een eigenaar die een woning verhuurt, kan dus best niet langer wachten en laat snel het dak isoleren, zolang er nog ondersteuning voorzien is.

De verhoogde premie voor dakisolatie in private huurwoningen

 Voor huurwoningen op de private huurmarkt, bewoond door kwetsbare huurders, zorgt de Vlaamse overheid nu samen met Fluvius voor een extra hoge premie van € 23 per m² geplaatste dakisolatie (in de plaats van maximaal € 8 normaal). Bovendien geniet u een belastingvermindering van 30% op het factuurbedrag van de ingreep. De Rd-waarde moet minimum 3,55 m²K/W, dit komt overeen met ongeveer 14-16 cm rotswol. Goed om weten is dat ook de zoldervloer mag geïsoleerd worden indien de zolder enkel als bergruimte wordt gebruikt. Het doel is immers om de warmte te behouden in de onderliggende ruimtes.

Vanaf 2015 worden strafpunten toegekend wanneer tijdens een woningkwaliteitsonderzoek blijkt dat er geen of onvoldoende dakisolatie aanwezig is. Samen met andere gebreken kan dit leiden tot een ongeschiktheidverklaring van de woning. Vanaf 2020 is het ontbreken van dakisolatie op zich al voldoende om de woning ongeschikt te laten verklaren. U kan de woning dan niet langer verhuren.

 

Alle huurwoningen komen in aanmerking, behalve die van sociale huisvestingsmaatschappijen

Begeleiding door projectpromotoren

Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan of u doet zelf een voorstel. Achteraf vraagt hij de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen.

 

Een voorbeeld:

Een te isoleren dak van 100 m², factuur dakisolatie van € 3.100 incl. BTW (€31/m²)

PREMIE SOCIALE DAKISOLATIE PRIORITAIRE GROEP OF BUDGETMETER: € 2.300 via de netbeheerder, € 23 per m² + € 240 (30 % belastingvermindering

op de restfactuur van € 800) = € 2.540 of 82 % van de kosten. De verhuurder betaalt dus slechts € 560 voor dakisolatie van hoge kwaliteit, zonder rompslomp. Bovendien hoeft hij zelf geen aannemer te zoeken.

ANDERE WONINGEN:

€ 600 premie van de netbeheerder (€ 6 per m²) en € 930 via de belastingvermindering (30 % van € 3100) = € 1.530 of 49 % van de kosten. De verhuurder betaalt € 1.570 en moet alles zelf regelen.