Sociale woonlening

De Vlaamse Woonlening is het woonkrediet van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). De Vlaamse Regering subsidieert deze hypothecaire woonlening.

Bij de VMSW kunt u sinds 1 januari 2015  lenen aan een rentevoet tussen 2% en 2,28%. Het tarief kan maandelijks stijgen of dalen.

Waarvoor kan ik lenen?

Zolang er voldoende budget voorhanden is op het door de Vlaamse minister van Wonen goedgekeurde programma, kan er een hypothecaire lening verkregen worden voor de volgende verrichtingen;

  • om een sociale koopwoning te kopen
  • om een woning te kopen
  • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

De woning dient gelegen te zijn in het Vlaams gewest.

Hoeveel kan ik lenen?

Er is op zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wordt wel beperkt door volgende factoren:

  • het beleende goed moet voldoen aan de maximale verkoopwaarden,
  • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed,

er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken).

Bij wie kan ik terecht?

Een sociale lening kan bij 3 instanties aangegaan worden:

1) Een sociale lening via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociale lening aangaan via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen(VMSW). Richt je tot de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij die jouw gemeente als werkingsgebied heeft.

2) Een sociale lening via het Vlaams Woningfonds
In Vlaanderen kun je ook via het Vlaams Woningfonds een sociale lening aangaan.

3) Een sociale lening via de Sociale Kredietmaatschappij