Stedelijke verbeteringspremie

 

Kortrijk neemt het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken voor al haar inwoners. De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter. Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, worden ondersteund met gerichte premies.

De stad verleent vanaf 1 juli 2015 onder bepaalde voorwaarden een stedelijke verbeteringspremie aan eigenaar-bewoners die hun woning op grondgebied Kortrijk verbeteren. Het premiereglement loopt ten einde op 1 april 2019. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer gebeuren. 

Voorwaarden

 • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner mag niet hoger zijn dan 42.000 euro verhoogd met 1.500 euro per inwonende persoon ten laste. Voor de premie kijken we naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Als u bijvoorbeeld uw aanvraag doet in 2015, dan wordt het inkomen van 2012 (aanslagjaar 2013) in aanmerking genomen.
 • U kunt een premie krijgen voor de woning die u zelf bewoont en waarop u een zakelijk recht hebt. Dat wil zeggen dat u volle eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar bent of dat u een recht van bewoning hebt.
 • De woning waarin geïnvesteerd wordt, is minimum 25 jaar oud, ligt op het grondgebied Kortrijk en wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats.

Aanvragen

 • Vraag de premie aan vóór het uitvoeren van de verbeteringswerken: per mail via renovatie@kortrijk.be of in het stadhuis aan de balie Bouwen Milieu Wonen tijdens de openingsuren door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. 
 • Iedere aanvrager krijgt een afspraak met een medewerker van de stad (renovatiebegeleder) die samen met hem de uit te voeren werken bepaalt.
 • Binnen de 3 weken na de aanvraag wordt de aanvrager verwittigd of hij/zij in aanmerking komt.
 • Voor de voorbereiding en uitvoering van de werken kan u beroep doen op de technische en administratieve ondersteuning van een renovatiebegeleider van de stad.
 • De werken moeten uitgevoerd worden in een periode van maximaal 3 jaar na de premieaanvraag.
 • Enkel facturen die dateren na de premieaanvraag komen in aanmerking.
 • De werken moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van goed vakmanschap. 
 • Enkel facturen op basis van offertes die op voorhand goedgekeurd werden door de renovatiebegeleider komen in aanmerking.
 • De stedelijke verbeteringspremie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.   

Wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • aanslagbiljet 3 jaar geleden
 • eventueel offertes

Bedrag

 • De premie bedraagt 1/3 van de factuur met een maximum per thema.
 • Werken die voor meer dan 1/3 worden betoelaagd door andere premiereglementen worden niet opgenomen in de premieberekening.
 • Per woning geldt een maximum premie van 3000 euro.