Stedelijke verbeteringspremie aanvragen

De stad Waregem geeft een aanvullende verbeteringspremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad een premie van het Vlaamse Gewest of van de Provincie West-Vlaanderen hebben verkregen voor het verbeteren of aanpassen van een bestaande woning.

Het bedrag van de premie bedraagt 375 euro, te verhogen met 250 euro per kind ten laste. Elke inwonende persoon met een handicap van meer dan 66% wordt eveneens als kind ten laste beschouwd. Het premiesupplement wordt toegekend volgens het aantal kinderen ten laste op datum van de uitbetaling van de premie door het Vlaamse Gewest of de Provincie West-Vlaanderen.

Aanvragen van de premie

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na ontvangst van de premie van het Gewest of de Provincie.
 
De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst Stedenbouw of kan je hier downloaden.
 
Bij de aanvraag moet een kopie van de definitieve toezegging van de premie van het Vlaamse Gewest of de Provincie West-Vlaanderen gevoegd worden, een uittreksel uit het bevolkingsregister en eventueel een attest van invaliditeit.
 

Voorwaarden

  • de premie van het Vlaamse Gewest of de Provincie moet definitief uitbetaald zijn
  • de woning moet door de aanvrager bewoond zijn (inschrijving in het bevolkingsregister)
  • geen cumulatie mogelijk met andere stedelijke huisvestingspremies