Verbeteringspremie

Vanaf 01.01.2017 werd de gemeentelijke verbeteringspremie hernieuwd. De premie is opgesplitst in Deel A en Deel B. Woningen gelegen in Menen-Centrum en Menen-Barakken komen in aanmerking voor Deel A. Woningen op het volledige grondgebied Menen komen in aanmerking voor Deel B.

Welke bouwonderdelen komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?

DEEL A

 1. vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige verdieping;
 2. dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet in aanmerking;
 3. werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt bestrijden;
 4.  grondige elektriciteitswerken;
 5. de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als deze nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;

DEEL B

 1. gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige gevel. Gevelrenovatie van zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de volledige voorgevel wordt gerenoveerd.
 2. het vervangen van dakgoten aan de voor- en zijgevel(s). De renovatie van dakgoten aan de zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de dakgoot aan de voorgevel wordt gerenoveerd.

Hoeveel bedraagt de premie?

DEEL A

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van €1000 per bouwonderdeel.
Bij het uitvoeren van maximum drie bouwonderdelen (binnen 3 jaar) kan als volgt een bonus verkregen worden. De eerste 3 bouwonderdelen moeten binnen een periode van 3 jaar uitgevoerd worden om de bonus te krijgen, de periode van 3 jaar start vanaf datum uitvoering bouwonderdeel 1.

 1. 1e Bouwonderdeel: 1/3 van de kosten met maximum € 1000 (zonder bonus)
 2. 2e bouwonderdeel: max. € 1000 + € 500 bonus
 3. 3e bouwonderdeel: max. € 1000 + € 1000 bonus

Vanaf het vierde en volgende bouwonderde(e)l(en) wordt geen bonus meer verkregen.
Er kan ook een aankoopbonus verkregen worden.

DEEL B

De premie per bouwonderdeel bedraagt 50% van de kostprijs.
De totale premie voor DEEL B bedraagt maximum € 3.000.

Aankoopbonus

 • Voorwaarden:

De premie kan aangevraagd worden voor de aankoop van een eerste woning.

 1. De leeftijd van de oudste aanvrager is maximum 45 jaar.
 2. De aanvrager moet de woning binnen de twee jaar na aankoop tot hoofdverblijfplaats hebben en ook effectief bewonen.
 3. De werken moeten uitgevoerd worden binnen de 5 jaar na aankoop van de woning.
 4. De woning mag niet verkocht worden binnen de 5 jaar na aankoop.
 • Aanvraag en uitbetaling:

De aanvraag gebeurt bij de aanvraag van de verbeteringspremie en geldt enkel voor woningen gelegen binnen de perimeter Menen barakken of Menen centrum. De aankoopbonus wordt uitbetaald na het voorleggen van de aankoopakte, bewijs eerste woning en facturen van de uitgevoerde werken.

 • Premiebedrag:

De aankoopbonus bedraagt maal factor 1,5 op de totale verbeteringspremie.