Verhuurderspremie

De verhuurderspremie beoogt een algemene kwaliteitsverhoging van het private huurpatrimonium.

Het premiebedrag bedraagt 1/3  van de kostprijs met een maximum van € 3.000 van de totale kostprijs.  De minimuminvestering bedraagt € 5.000 (exclusief BTW).