Vlaamse Energielening

Maak een afspraak (eerste gesprek) 

Maak een afspraak (bespreken bestaand dossier)

 • Doelstelling
  Een renteloze lening voor energiebesparende investeringen. 

 • Wie komt in aanmerking?

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;

  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

  • beschermde afnemers (personen die recht hebben op sociaal tarief voor gas en elektriciteit);

  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal €31.340 + € 1630 per persoon ten last (inkomen van 3 jaar terug wordt bekeken op aanslagbiljet)

 • Hoeveel kan de lening bedragen?
   -     Maximum te ontlenen bedrag is € 15.000 per wooneenheid
  -     Minimum te ontlenen bedrag is € 1250
  -     Terugbetaling in maximaal 10 jaar 
  -     Het maximale leningsbedrag van € 15.000 kan ontleend worden in meerdere (maximaal 4) leningsdossiers
   

 • Welke maatregelen komen in aanmerking voor deze lening?

   -      Dak- of zoldervloerisolatie
  -       Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
  -       Muurisolatie
  -       Vloerisolatie
  -       Luchtdichting en blowerdoortest
  -       Energiezuinig ventilatiesysteem
  -       Zuinige verwarmingsinstallatie
  -       Fotovoltaïsche zonnepanelen
  -       Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
  -       Re-lichting of re-lamping
  -       Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
  -       Energie-audit

Let op, geld lenen kost ook geld!