Vlaamse Energielening

 • Doelstelling

   Een renteloze lening voor energiebesparende investeringen. 

 • Wie komt in aanmerking?

   Bewoner-eigenaar / Bewoner-huurder / Verhuurder-eigenaar

 • Hoeveel kan de lening bedragen?

   -     Maximum te ontlenen bedrag is € 15.000 per wooneenheid

  -     Minimum te ontlenen bedrag is € 1250

  -     Terugbetaling in maximaal 10 jaar 

  -     Het maximale leningsbedrag van € 15.000 kan ontleend worden in meerdere (maximaal 4) leningsdossiers

   

 • Welke maatregelen komen in aanmerking voor deze lening?

   -       Dak- of zoldervloerisolatie

  -       Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten

  -       Muurisolatie

  -       Vloerisolatie

  -       Luchtdichting en blowerdoortest

  -       Energiezuinig ventilatiesysteem

  -       Zuinige verwarmingsinstallatie

  -       Fotovoltaïsche zonnepanelen

  -       Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water

  -       Re-lichting of re-lamping

  -       Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)

  -       Energie-audit

Let op, geld lenen kost ook geld!