Realisaties

Vanuit de samenwerking tussen de partners, maar ook op basis van binnen- en buitenlandse voorbeelden, werd een aantal werkterreinen bepaald. Op die werkterreinen zetten de partners gezamenlijk in, ze zoeken financiering en zetten stappen vooruit.

Renovatiebegeleiding

Wie zijn woning energiezuinig wil renoveren, botst op heel wat hindernissen. Je moet de beste keuzes maken naargelang de kosten, er is de brede waaier aan technieken en materialen, de meerwaarde van de woning is onzeker, het landschap van premies en subsidies verandert voortdurend… Wie wil renoveren, twijfelt. Daarom biedt Warmer Wonen de inwoners van de regio extra ondersteuning bij het maken van duurzame keuzes. We geven objectief advies inzake energie en techniek en op sociaal en juridisch vlak.

We sluiten aan op de doelstellingen van het Vlaamse Renovatiepact en kunnen putten uit de ervaring van de stad Kortrijk en het sociaal verhuurkantoor met de geslaagde bouwblokrenovatie van de wijk Pluimstraat en Overleie. 

Diverse initiatieven zijn lopende: Kortrijks renovatieteam, begeleiding in het kader van De Poort vzw, begeleiding bij sociale dak/muur/glasprojecten, begeleiding in het kader van premies bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, advies vanuit de provincie rond duurzaam verbouwen, intensieve vooronderzoeken en begeleiding in het kader van de woningkwaliteit… 

In 2017 zijn we gestart met een betalend aanbod van renovatiecoaching voor elke burger in Zuid-West-Vlaanderen.

Warmer Wonen blijft op zoek naar een structurele financiering voor renovatiebegeleiding van kwetsbare doelgroepen, voor wie de nood het hoogst is, maar die de middelen noch de weg vinden.  

Digitalisering

De ontwikkeling van digitale tools is noodzakelijk om de beoogde renovatieversnelling te halen. Daarom ontwikkelde Leiedal MijnEnergiekompas.be. Alle woningen in de regio Zuid-West-Vlaanderen krijgen een indicatief energielabel. Na een paar eenvoudige vragen krijg je een verbeterde energiescore, en wat meer is: je krijgt meteen ook advies over wat er in je woning best kan gebeuren.

Dankzij de digitale tools moeten de lokale besturen efficiënter en geïntegreerder kunnen werken. Ze winnen tijd als ze informatie efficiënt kunnen ingeven, bijhouden, koppelen en bevragen. Digitale tools moeten het ook mogelijk maken om transparant te rapporteren en evoluties op te volgen en van daaruit goede beleidsbeslissingen te nemen.

Ten slotte zijn digitale tools ook belangrijk voor de sensibilisatie. We spelen in op de nieuwsgierigheid van de mensen om met een betere kennis hun bewustwording en gedrag te beïnvloeden.

Samenwerking met de bouwsector

Verschillende overheidsinstanties doen al heel wat op het vlak van energie en woningrenovatie, maar de expertise zit ook in de bouwsector. We kunnen dus beter samenwerken. 

In 2016 maakte Leiedal naar buitenlandse voorbeelden een businessmodel op om renovatiecoaching, sensibilisering en digitalisering structureel en financieel rond te krijgen. In 2017 resulteerde dat businessmodel in een regionale RenovatieCoach. 

In 2017 werd ook een pool van energiebewuste aannemers geselecteerd zodat klant en aannemer elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Een succesvol concept, zodat we in 2019 al aan de derde editie van de aannemerspool toe zijn. 

In voorbeeldwoningen dagen we de bouwsector uit om nieuwe technieken, pakketten en zo meer te demonstreren en ook in de toekomst bewandelen we het pad van samenwerking met de bouwsector.

Communicatie en sensibilisering

We leggen de link tussen de Vlaamse overheid, het Vlaamse Renovatiepact en de acties op lokale schaal. Enerzijds geven we input aan het Vlaamse beleid over de werking op het terrein. Anderzijds volgen we de nieuwe evoluties op Vlaams niveau op de voet, zodat we er lokaal op kunnen inspelen en de zaken tijdig kunnen implementeren. 

Rapportering is een probleem binnen het renovatieveld. Er zijn weinig of geen gegevens bekend om energetische renovaties op te kunnen volgen. Warmer Wonen maakt jaarlijks een rapport op met de beschikbare informatie van de verschillende partners, met het oog op het woon- en energiebeleid. Anderzijds gaan we op zoek naar (digitale) tools die deze rapportering, het bijhouden van data, mogelijk maken. 

De website warmerwonen.be richt zich tot het professionele netwerk met de nodige informatie over het project, maar vooral tot de burger met het aanbod rond energiezuinig renoveren. 

Met diverse acties zal de komende tijd nog sterker worden ingezet op communicatie en sensibilisering.

Pilootwoning KB234

Met de pilootwoning KB234 in de Koning Boudewijnstraat in Kuurne toonden we aan de regio dat je een typische rijwoning wel degelijk met beperkte middelen energiezuinig kan renoveren. Het project was het resultaat van een unieke samenwerking tussen overheid en privé: de gemeente, het Sociaal Huis Kuurne en de RenovatieCoach werkten hiervoor samen met private partners. Met een budget van minder dan 100.000 euro werd de woning omgetoverd tot een comfortabele sociale huurwoning met een indrukwekkend E-peil van 29.