Selectie van lokale, energiebewuste aannemers

Als de regio de klimaatdoelstellingen wil halen, kan dat onder meer door energetische woningrenovaties. BEN of bijna-energieneutraal wordt daarbij de norm.  Maar hoe herken je een energiebewuste aannemer? Leiedal wil die bij de klant brengen en omgekeerd. Daarom legt de intercommunale een pool aan van aannemers die hun deskundigheid en ervaring op BEN-vlak kunnen aantonen.

Leiedal selecteerde de groep aannemers voor één jaar. Ook kleinere, lokale aannemers en installateurs met ambities op het vlak van energetisch renoveren horen erbij. We screenden de opgegeven referenties en keken de erkenning van de aannemer na. We polsten naar zijn kennis van luchtdichtheid, thermische prestaties, vaak voorkomende problemen… Uiteindelijk kwamen we tot een groep van aannemers die hun deskundigheid en ervaring kunnen aantonen bij een zestal types van energetische renovatiewerken: van de isolatie van dak en buitengevel over schrijnwerk tot gascondensatieketels.

Wil je de selectie van lokale, energiebewuste aannemers raadplegen, laat dan eerst hieronder je contactgegevens na: 

Privacyverklaring
Ik geef toestemming aan de RenovatieCoach om mijn gegevens te verwerken in het kader van renovatieprojecten waarin ik interesse toon. De gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

Hierbij geef ik aan op de hoogte te zijn van de rechten verleend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze rechten zijn vermeld in de privacyverklaring.