Het dak eraf !

Nu de metselwerken achter de rug zijn, is het aan de aannemer van de daktimmerwerken. Om zijn werk voor te bereiden staat er een werfvergadering op de agenda met hem, de ruwbouwaannemer en onze RenovatieCoach Lore. Lore werkt ondertussen twee jaar als RenovatieCoach en gaf op die tijd aan maar liefst 250 huishoudens advies op maat.

Lore tijdens de werkvergadering

Bij Lisa en Matthias wordt een goed geïsoleerd plat dak geplaatst bovenop de nieuwe uitbouw. Ook het platte dak boven de garage wordt aangepakt.

Naast het energetische aspect, moet er aandacht geschonken worden aan de stabiliteit. Boven de bestaande garage komen zonnepanelen te liggen en de buitenunit van de warmtepomp wordt er ook op geplaatst. De draagstructuur van het dak moet uiteraard sterk genoeg zijn om dit alles te kunnen dragen.

De dakroostering boven de garage wordt niet alleen verstevigd, maar krijgt ook een laag isolatie. Daarom moet hier de dakrand verhoogd worden. Het dakvenster in het platte dak wordt later geplaatst, maar de opening ervoor, wordt in deze fase voorzien.

De aannemer van de daktimmerwerken komt de huidige toestand bekijken en de aandachtspunten worden overlopen zodat de deze werken vlot kunnen verlopen.

RenovatieCoach behoudt overzicht

Doordat we als RenovatieCoach veel ervaring hebben met het opvolgen van werken, kunnen we problemen helpen voorkomen door mee te helpen denken welke werken er invloed hebben op de volgende werken. Wat proactief denkwerk is veel doeltreffender dan de problemen oplossen als ze zich stellen, zegt Lore.

Het ontwerp en de bouwaanvraag werd opgemaakt door architect Thibault Florin. De Renovatiecoach stond in voor opvragen en controle van offertes, opmaken van een planning en werfopvolging, in samenspraak met de architect.

Lore leest de planning

Nadat de offertes ondertekend werden, hebben we een strakke, maar realistische planning opgemaakt (8 maand), waarbij de werken elkaar mooi opvolgen. Alles valt en staat met het engagement van alle aannemers om zich aan deze planning te houden.

Regen als mogelijke spelbreker

Zolang het dak niet waterdicht is, kunnen onder andere de elektriciteitswerken op de begane grond niet uitgevoerd worden, waardoor de hele planning in het gedrang kan komen. De elektriciteitskast hangt in de garage. Het is algemeen bekend dat water en elektriciteit niet de beste vriendjes zijn…De komende dagen wordt veel regen voorspeld. Dat wordt best spannend!

Tip van de RenovatieCoach: Isoleer een plat dak nooit langs de binnenzijde

Omdat het moeilijk is perfect lucht- en dampdicht aan te sluiten op de omliggende structuren, kunnen condensatieproblemen opduiken. Als je aan binnenzijde of tussen de roostering isolatie aanbrengt,  moet je deze aan de dakstructuur bevestigen met kans op doorboring door leidingen die langs het plafond lopen waardoor de dampremmende werking vermindert. Verder heb je ook meer kans op koudebruggen en kan de gevelisolatie veel beter aansluiten wanneer je langs de buitenkant je plat dak isoleert.

Wil je de bestaande isolatie aan de buitenzijde van je plat dak extra isoleren? Gebruik dan de 1,5-regel: zorg ervoor dat de nieuwe isolatielaag boven op de oude dakbedekking 1,5 keer de R-waarde heeft van de al aanwezige isolatielaag.

Denk ook aan het EPB-verslag bij EPB-plichtige renovatiewerken, want daarin worden o.a. eisen opgelegd waaraan de buitenschil op energetisch vlak moet voldoen om een bepaalde score te halen, zoals de dikte van de dakisolatie.