Huur- en isolatiepremie

Verhoogde isolatiepremies voor ‘sociale’ verhuurders

 

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er de huur-en-isolatiepremies. Dit zijn extra hoge premies voor dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 • 'beschermde afnemers' (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 • personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
 • personen die behoren tot de prioritaire doelgroep van de Vlaamse energielening
  iemand die isoleert
  • personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
  • huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract)
   • bij een premieaanvraag in 2021: 
   • met een maximale huurprijs van 528,57 euro
   • of met een maximale huurprijs van 578,57 euro in Kortrijk

  In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt.

  Als de premie die de promotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan is het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

  Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromotor in de buurt.